Sistem Pengurusan Mesyuarat Secara Online
myMeeting

PERHATIAN!

Jika pautan dokumen tidak dapat dibuka. Sila login Sistem myDocs terlebih dahulu. Username dan password myDocs adalah sama dengan capaian Portal iStaff.
https://mydocs.usim.edu.my