Sistem Pengurusan Mesyuarat Secara Online
myMeeting

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

PERHATIAN!

Jika pautan dokumen tidak dapat dibuka. Sila login Sistem myDocs terlebih dahulu. Username dan password myDocs adalah sama dengan capaian Portal iStaff.
https://mydocs.usim.edu.my